Công ty TNHH Long Đỉnh

79 - 81 (số cũ J4-J6) Đường CN11
Khu Công Nghiệp Tân Bình
P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
Điện thoại:
08 38 163 554 - 08 38 163 614
E-mail:

Liên hệ