Công nghệ sinh học

Thực nghiệm cộng đồng HTD, HTG và nuôi cấy mô thực vật

15/02/2012 14:09

Nguồn: Công ty Long Đỉnh

Sinh thái cây trồng
Khái niệm sinh thái ổn định cho cây trồng đã được thử áp dụng tại An Khê (từ 2008 đến nay 2010), khi sử dụng HTD-01 làm chất xua đuổi côn trùng và giảm thiểu bệnh hại; góp phần nâng cao năng suất và chất lượng.

http://www.youtube.com/watch?v=8fPL05gcjv4
Cà phê, tiêu, chè

Năm 2007, HTD-05 đã được thử nghiệm trên cà phê tại Pleiku, kết quả bước đầu rất phấn khởi (độ chín đồng đều #75%, giảm rụng trái #15%). Trong phim giới thiệu hiệu quả của HTD-05 trên cà phê con tại vườn ươm và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng HTD, HTG để chăm sóc vườn tiêu đang ngã bệnh.
http://www.youtube.com/watch?v=WPZo0rmA3d8

Phong lan:
http://www.youtube.com/watch?v=F52-4Mx-Do8
Đánh giá: Việc sử dụng đều đặn HTG và HTD (chế phẩm hữu cơ sinh học của Cty Long Đỉnh) trong hơn 2 năm đã chứng tỏ việc cải tạo môi trường sinh thái cho cây lan nói riêng và cây trồng khác nói chung là hoàn toàn đúng với lý thuyết tác động hữu cơ trong tự nhiên được đặt ra trước đó. Trong phim, vườn lan Mokara đã hạn chế tối đa sâu bệnh hại và tiết kiệm tối đa lượng phân bón sử dụng. Năng suất cây (cành hoa và số lượng hoa) đều tăng #10% thu hoạch bình quân 1.000 cành hoa/tuần/# 2.500 m2 trong suốt 12 tháng, tất cả cành hoa đều là loại 1.
Ớt:

http://www.youtube.com/watch?v=teV46PG4tg8
Đánh giá: Trong phim, kết quả đã khẳng định kết quả, nhưng không nên quá chủ quan khi sử dụng HTG và HTD để ngừa bệnh Thán thư trên cây ớt. Việc sử dụng giảm thiểu phân N và đều đặn HTG, HTD (tăng liều khi thời tiết thay đổi) là điều cần lưu ý cho bà con trồng ớt để tránh bị thán thư gây hại.
Lúa:

http://www.youtube.com/watch?v=IdLOdwpWkA4&feature=channel
Đánh giá: HTD-02 đạt kết quả cao khi dùng để ủ hạt lúa, và HTG ngăn ngừa ốc bươu vàng (với điều kiện chặn không cho ốc bươu di trú vào ruộng lúa). BBT sẽ upload tiếp theo: kết quả sử dụng HTD-02, HTG, HTD-01 tại ruộng lúa ở Đức Huệ, Long An vụ Đông Xuân (2009 – 2010) trong thời gian tới.
Chanh:

http://www.youtube.com/watch?v=VnlitKI3huk&feature=channel
Đánh giá: Khắc phục vàng lá, thối rễ cây chanh trên đất phèn tại Đức Huệ, Long An đã giúp bà con vững lòng hơn khi trồng chanh trên đất phèn nặng.
Vàng lá Greening trên cam sành:

http://www.youtube.com/watch?v=eKkaIrUl0wA&feature=channel
Đánh giá: Sau 3 tháng chữa trị với HTG, + HTD-01 + DAP + HTD-04, hiện nay (4/2010) vườn cam sành đã tạm ổn và cho năng suất trở lại. Sẽ tiếp tục upload phần 2
http://www.youtube.com/watch?v=ghi28Y_3lTQ
Rau diếp cá tại Tiền Giang:

http://www.youtube.com/watch?v=oyQdFbyQNsA&feature=channel
Đánh giá: Tăng năng suất, giảm thiệt hại, đảm bảo sức khỏe cho bà con và người tiêu thụ là kết quả trong phim, theo đánh giá của chính nông dân.
Rau sạch tại An Khê: 
http://www.youtube.com/watch?v=IQOOlGgM1-Q&feature=channel
Hiện nay đã là năm 3, vùng rau tại An Khê, Gia Lai sử dụng HTG và HTD, kết quả (theo đánh giá của Trạm BVTV) số lượng thuốc BVTV và phân hóa học trên đồng ruộng đã giảm đến mức thấp nhất, các loại rau màu vẫn cho năng suất tăng dần và ổn định trong khi đó đầu tư sản xuất giảm thiểu.
Các loại cây trồng: 
http://www.youtube.com/watch?v=uJsAsjPwVi4&feature=channel
Vú sữa:
http://www.youtube.com/watch?v=c0PBOYWfX1M&feature=channel
Cho đến nay kết quả trong phim đã được nhân rộng trên địa bàn trồng vú sữa tại Vĩnh Kim và Bàn Long. Bio-lab. đang nghiên cứu giúp bà con cho ra vú sữa trái vụ.
Sầu riêng:

http://www.youtube.com/watch?v=I8yfH3FxoBE&feature=channel
Từ Tam Bình – TG, Vĩnh Long đến Đồng Tháp, Bình Phước, Q.9, TP.HCM, sử dụng HTD-03 + tăng cường P và kỹ thuật chuẩn bị cho sầu riêng ra hoa đã đạt thành quả tốt. Bên cạnh đó, sử dụng HTD-01 trong giai đoạn tạo trái đã được áp dụng nhiều nơi với kết quả rất phấn khởi. Cây sầu riêng không bị suy kiệt, vẫn mạnh khỏe và phát triển tốt, trái đều.
và nuôi cấy mô thực vật

Ra hoa trong ống nghiệm (in vitro):
http://www.youtube.com/watch?v=ncX4wtU-hto&feature=channel
Thành quả mới nhất về công nghệ sinh học: cây lan gieo hạt ra hoa trong ống nghiệm đã thực hiện tại Bio-lab., Cty TNHH Long Đỉnh (2007). Bio-lab. sau khi kiểm tra và thực nghiệm trở lại, BBT upload kết quả nghiên cứu để các bạn tham khảo.
Những kết quả thực nghiệm cộng đồng khác sẽ được BBT upload tiếp theo:

  1. HTD-05 trên cây cà phê, chè, …
  2. HTD-07 và xua đuổi ruồi đục trái trên cây thanh long.
  3. HTG và HTD-01 khắc phục bệnh trong vườn ươm cây rừng (huỳnh đàn, sưa, …) tại Đông Nam Bộ và Trung bộ.
  4. Sử dụng HTD trong nuôi cấy mô thực vật để khắc phục hiện tượng thoái hóa mô cấy.
  5. Thủy canh hiện đại (tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư) trong điều kiện kinh tế hiện nay.
Quay lại trang trước